We willen voor iedereen voldoende tijd hebben en u wil niet onnodig wachten.

Daarom werken we uitsluitend na afspraak.

Maak je afspraak bij voorkeur online of telefonisch (03 272 01 71) tijdens de openingsuren van het secretariaat. Dit is van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.

Breng steeds je elektronische identiteitskaart (eID) mee op raadpleging. Kinderen onder de 12 jaar brengen hun kidsID of isi+-kaart mee.

De praktijk is elke werkdag open van 8u00 tot 18u00

De praktijk is elke werkdag open van 8u00 tot 18u00.

Raadpleging gebeurt enkel na afspraak. Zo verliest u geen kostbare tijd en is een grote flexibiliteit mogelijk.

Een afspraak maakt u bij voorkeur online.            Boek hier uw afspraak online

Ook telefonisch kan u nog altijd een afspraak maken tijdens de openingsuren van het secretariaat. Dit is van maandag tot vrijdag telkens van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

Wenst u nog voor dezelfde dag een afspraak telefoneert u best voor 10u00.

Indien dringend of omwille van andere redenen zal, ook indien u later telefoneert, steeds getracht worden u dezelfde dag een afspraak te geven.

De praktijkassistente kan u bij het maken van een afspraak vragen waar het om gaat. Dit is niet uit nieuwsgierigheid, maar op die manier kan zij het spreekuur beter indelen.

Denkt u meer dan 15 minuten nodig te hebben of komt u met meerdere personen, gelieve dit dan kenbaar te maken. Zo kan de praktijkassistente hiermee rekening houden en voorkomt u dat anderen langer moeten wachten.

Mocht u toch een aantal klachten “verzameld” hebben zodat het consult langer gaat duren, dan kunnen wij u vragen een bijkomende afspraak te maken, waarbij meer tijd voor u wordt vrijgemaakt.

Kom op tijd en verwittig tijdig indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Huisbezoeken worden best telefonisch aangevraagd tussen 8u00 en 10u00.

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Voor levensbedreigende toestanden belt u best onmiddellijk het nummer 112.

Maar voor alle andere urgente problemen kan u terecht bij uw huisarts.

Urgenties zijn alle spoedeisende medische problemen waaronder ook snijwonden, brandwonden, verstuikingen, kneuzingen,…

Tijdens de weekdagen kan u steeds contact opnemen met de praktijk.

Tijdens het weekend en op feestdagen neemt u contact op met de Huisartsenwachtpost Antwerpen Oost (0900 10 113)

Indien het een urgentie betreft gelieve dit dan ook duidelijk te melden aan de praktijkassistente.

Wenst u Dr. Werner Vleugels persoonlijk te spreken meldt dit aan de praktijkassistente

Als het te druk is, zal ze uw telefoonnumer noteren zodat ik u later op de dag kan contacteren.

Via de telefoon kan zelden een juiste diagnose worden gesteld, zodat voor medische problemen best een afspraak wordt gemaakt.

In dringende gevallen is altijd onmiddelijk telefonisch overleg mogelijk.

Voorschriften en attesten worden omwille van medico-legale redenen enkel tijdens een raadpleging opgemaakt en ingevuld.

We begrijpen heel goed dat u soms een voorschrift tekort komt en daarvoor niet op consultatie wenst te komen. Daarom voorzie dat u tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt aan de arts.

Slechts in zéér uitzonderlijke omstandigheden kan hier van worden afgeweken. Het afhalen van voorschriften of attesten gebeurt dan enkel tijdens de openingsuren van het secretariaat

  • Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn vragen wij u tijdig deze te annuleren of om te verwittigen indien u uw afspraak omwille van onvoorziene omstandigheden niet haalt.
  • Wij vragen u stipt aanwezig te zijn voor uw afspraak en u te beperken tot 1 klacht per consultatie. Omdat wij werken als geconventioneerde artsen krijgt u als patiënt het gros van de consultatie terugbetaald door de mutualiteit maar zijn wij als artsen ook beperkt tot 15 minuten per consultatie. Om uw klacht kwalitatief te kunnen aanpakken zouden we deze tijdsspanne volledig moeten kunnen benutten. Indien een klacht dermate ernstig is dat hier meer tijd voor nodig is zullen we onze tijd nemen. Hoewel wij er ook naar streven zo stipt mogelijk te werken, kan het hierom zijn dat wij af en toe uitlopen. Graag vragen wij uw begrip hiervoor.
  • Per consultatie zien wij, om bovenvermelde reden, slechts één persoon. Indien u met meerdere patiënten op afspraak komt, gelieve dan ook per persoon een afspraak in te plannen. Indien dit online niet lukt, kan u hiervoor altijd telefoneren tijdens de openingsuren van het secretariaat. Elke weekdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.
  • Betalingen in de praktijk kunnen cash of via de payconic/bankcontact app worden uitgevoerd.