Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Bij veel klachten kan de huisarts zelf hulp bieden. Soms is verwijzing naar de specialist nodig.De huisarts beoordeelt dit in iedere situatie afzonderlijk.

Ook bekijkt hij of zij of het zinvol is een geneesmiddel voor te schrijven. Vaak heeft een geneesmiddel geen zin; de kwaal gaat er niet sneller van over.

Voor het beoordelen volgt de huisarts wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Die zeggen: laat de mensen niet “dokteren” als het geen zin heeft.

Als een ziektebeeld duidelijk is, heeft nader onderzoek vaak geen zin.

De huisarts zal dat met u bespreken.

Omdat wij een kwaliteitsvolle zorgverlening naar u toe erg belangrijk vinden proberen wij in onze huisartspraktijk op de volgende manier te werken.

We werken op de reguliere, op wetenschappelijke basis georiënteerde geneeskunde. We baseren ons hiervoor op de aanbevelingen opgesteld door de beroepsgroep. We streven naar een hoge kwaliteit van ons werk. Dit doen we door regelmatig navormingscusussen te volgen, de vakliteratuur bij te houden en overleg te plegen met collega’s.

In principe worden de door de patiënt naar voor gebrachte klachten en problemen zoveel mogelijk in de praktijk zelf behandeld. Hierbij worden de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt gerespecteerd. Verwijzingen kunnen plaatsvinden naar alle specialisten en paramedici van de streek, dit naargelang de problematiek en de keuze van de patiënt.

Uit eigen beweging beroep doen op de spoeddienst van het ziekenhuis wordt afgeraden, tenzij bij urgenties. Behalve de daar soms zeer lang wachttijden, kunnen de meeste problemen in de huisartspraktijk zelf afgehandeld worden. Tevens hebben we kennis van uw medische voorgeschiedenis hetgeen belangrijk kan zijn bij spoedgevallen. We kunnen u indien nodig doorverwijzen, hetgeen de hulpverlening in het ziekenhuis ten goed komt.

Ilse, Hilde en Tülay zijn onze praktijkassistentes. Zij werken zowel in de huisartspraktijk als in de tandartspraktijk en staan u te woord aan de telefoon.

Het beroepsgeheim geldt ook voor hen. U kunt ervan op aan dat vertrouwelijke gegevens goed worden bewaard

Om kwaliteitsvolle geneeskunde aan te bieden is samenwerking tegenwoordig erg belangrijk

Er is een nauwe samenwerking met Dr. Bob Bruyninckx die een huisartspraktijk heeft een 500m verderop in de tuinwijk.

Wij hebben daarom het Huisartsennetwerk Sterckshof opgericht.

We vervangen mekaar tijdens verlofperioden of andere afwezigheden tijdens de week.

Op deze manier is het makkelijker belangrijke medische gegevens door te geven en leren we mekaars patiënten kennen zodat een optimale medische zorg gewaarborgd blijft.

Onderling overleg is voor ons in deze samenwerking van zeer groot belang.

Dr. B. Bruyninckx

Griffier Schobbenslaan 56

2140 Borgerhout

tel: 03-2721300

Er is ook een goede verstandhouding met de andere collega’s huisartsen en specialisten via de lokale huisartsenkring (www.hakao.be).

Zij regelt de huisartsenwachtdienst (www.hwpantwerpen.be) tijdens het weekend en op feestdagen.

Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden in het Globaal Medisch Dossier

Dit heeft een aantal voordelen:

  • Dubbele onderzoeken kunnen hierdoor vermeden worden.
  • Uw huisarts heeft een volledig beeld van uw gezondheidstoestand.
  • De belangrijkste medische gegevens zijn altijd beschikbaar voor een arts die u in geval van nood of bij mijn afwezigheid moet raadplegen.

Indien uw huisarts van u een Globaal Medisch Dossier bijhoudt, krijgt u 30% vermindering op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging en voor 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek.

U hebt er dus alle belang bij uw huisarts te vragen uw Globaal Medisch Dossier te beheren. Uw ziekenfonds wordt hiervan jaarlijks op de hoogte gebracht.

Uw Globaal Medisch Dossier wordt electronisch opgeslagen.

Een officiële aangifte van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gedaan bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De opleiding tot huisarts duurt 9 jaar. Na 6 jaar ben je basisarts en de volgende 3 jaren kan je je specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Deze specialisatie gebeurt in een opleidingspraktijk onder de verantwoordelijkheid van een huisarts praktijkopleider. Dit is vergelijkbaar met de assistent specialist in het ziekenhuis.

Deze huisarts in opleiding doet zelfstandig consultaties en pleegt dagelijks overleg met de praktijkopleider. De praktijkopleider is continu bereikbaar voor de huisarts in opleiding voor dringende vragen.

Vanaf 1/10/2021 start Dr. Lauranne Lyssens in onze praktijk haar specialisatie in de huisartsgeneeskunde.