Slachtofferzorg

De website www.slachtofferzorg.be bestaat intussen drie jaar. Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond vandalisme, bedreiging, mensenhandel, (cyber)pesten, vluchtmisdrijf en discriminatie.
We willen de website nog verder bekend maken zodat meer slachtoffers en hun naasten op de hoogte zijn van het bestaan van de website en ook zij hun weg kunnen vinden naar meer informatie en ondersteuning.

2021-04-08T12:36:34+00:00 april 8th, 2021|